دانه خدمت نيکو بيفشان.يادگارهاي شيرين از آن بيرون خواهد آمد

 

   مجتمع آموزشی المهدی (عج)

         همانطور که در پنل سمت راست مشاهده می فرمایید

            مشتمل بر 4 واحد آموزشی در مقطع ابتدایی  ..راهنمایی...  هنرستان    و  دبیرستان

    می باشد که با همت خیر بزرگوار جناب دکتر حاتمی و همسر محترمشان ساخته شده و به بهره برداری رسیده است

برایوارد شدن به هر مقطع در پنل سمت راست بر روی آن کلیک نمایید..